Fun, colorful, Oklahoma City Golf & Country Club wedding video

Thời gian quay: 1-2 ngày 

Thời lượng video: 6 phút 57 giây 

Nhân sự: 5 – 7 người 

Xử lý hậu kỳ : 3-7 ngày 

Đặc điểm nổi bật: 

-Quay video đúng với thời gian, địa điểm và timeline đã thống nhất giữa khách hàng và lamphim.vn 

-Quay video đảm bảo chứa đựng đầy đủ nội dung có trong kịch bản 

-Đảm bảo bắt được các cảnh đắt giá có trong sự kiện,… 

-Nhân sự: chỉ đạo nội dung, quay phim, trợ lý quay phim, supporter. 

-Dựng video đảm bảo đúng với kịch bản dựng phim đã được thống nhất giữa khách hàng và lamphim.vn 

-Video đảm bảo kỹ xảo: 

+Chuyển động 

+2D 

+Hiệu ứng text 

+Hiệu ứng âm thanh